احکام شرعی

ازدواج، دخترخوانده،‌ اذن، حاکم
اجازه حاکم برای عقد دختر خوانده 11:34 - 1396/11/03

- طبق نظر مراجع معظم تقلید، اجازه حاکم برای عقد دختر خوانده، لازم است.

ازدواج، باکره، اذن، پدر، اجازه
ازدواج دختر باکره بدون اذن پدر 10:46 - 1396/11/03

- طبق نظر آیات عظام: امام، سیستانی و تبریزی؛ اگر دختر باکره بدون اذن ولی ازدواج نماید، عقد باطل است مگر اینکه ولی بعد از عقد، اجازه دهد.

قرآن، خدا، لمس، حیض، حائض
لمس قرآن و اسماء الهی توسط حائض 10:41 - 1396/11/03

- طبق نظر مشهور مراجع معظم تقلید، بر زن حائض حرام است تا وقتی که از حیض پاک نشده،‌ خط قرآن، نام خداوند متعال و صفات خاصه او را لمس کند.

حائض، سوره،‌ سجده، خواندن
 زن حائض و خواندن سوره سجده دار 11:35 - 1396/11/02

- طبق نظر مراجع معظم تقلید (رهبری،‌ خویی، مکارم، سیستانی و صافی)؛ فقط خواندن آیه سجده بر زن حائض حرام است.

ازدواج، اجازه، پدر، دختر، باکره، رشیده
اجازه پدر برای عقد دختر باکره رشیده 11:33 - 1396/11/02

- طبق نظر آیات عظام: خامنه ای، خویی، وحید، صافی و تبریزی؛ در عقد دختر باکره بالغه رشیده، بنابر احتیاط واجب، اذن پدر لازم است.
 

حیض، ده، روز، عادت
پاک شدن از حیض قبل از ده روز 02:16 - 1396/11/02

- اگر خانمی قبل از ده روز،‌ از حیض پاک شده و یقین داشته باشد که در باطن، خون نیست، باید غسل کند و عباداتش را انجام دهد.

صیغه، خطبه، عقد، ازدواج
دانستن معنی صیغه عقد 01:58 - 1396/11/02

- طبق نظر آیات عظام: امام، مکارم و وحید؛ عقد کسی که دستور زبان عربی را نمی داند ولی کلمات عقد را صحیح ادا کرده و معنی آن را می داند، صحیح است.

عقد، خطبه، صیغه، ازدواج، شیعه، سنی
عقد شیعه توسط عاقد سنی 11:31 - 1396/11/01

- طبق نظر آیت الله مکارم، در صورتی که شرایط معتبره نزد شیعه رعایت شود، خواندن عقد توسط عاقد سُنی، اشکال ندارد.

خون، حیض، فرج، وسیله
خون حیض خارج شده با وسیله 11:27 - 1396/11/01

- در ابتدای حیض، اگر خون از رحم زن خارج شده ولی به وسیله انگشت یا چیز دیگری آن را خارج کند، طبق نظر آیات عظام: امام، سیستانی،‌ بهجت، خویی و وحید؛ احکام حیض، بار می شود.

عقد، خطبه، صیغه، ازدواج، شاهد
بر زبان جاری ساختن صیغه عقد و گرفتن شاهد بر آن 11:26 - 1396/11/01

- صیغه عقد باید به زبان جاری شود ولی گرفتن شاهد، لازم نیست.

صفحه‌ها

Subscribe to احکام شرعی
این سایت با نظارت اداره تبلیغ اینترنتی معاونت تبلیغ حوزه های علمیه فعالیت نموده و تمامی حقوق متعلق به این اداره می باشد.
Online: 193