Islam

İslam mədəniyyətinin elm dünyasına çoxlu töhvələr verdiyinə baxmayaraq hər zaman islamı elmə müxalif və qaragüruhçu bir din kimi tanıtmağa...

www.welayatnet.com
Online: 221